Disclaimer van Gezond Ondernemen

Duidelijkheid vanaf het begin.

Door de webpagina van Gezond Ondernemen te bezoeken, gaat u als bezoeker van deze weblocatie impliciet akkoord met alle algemene bezoekersvoorwaarden van deze webpagina’s.

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel Gezond Ondernemen er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Gezond Ondernemen niet garanderen dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van de informatie die via deze e-mail/internetsite beschikbaar wordt gesteld. Gezond Ondernemen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze internetsite worden verwijzingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Gezond Ondernemen geen controle heeft. Gezond Ondernemen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

©Gezond Ondernemen  Alle rechten voorbehouden. Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe aan Gezond Ondernemen of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezond Ondernemen

Deze site is eigendom van Gezond Ondernemen en enkele uitspraak op deze webpagina’s is bindend. Gezond Ondernemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de interpretatie van bepaalde uitspraken op deze website.