Tarieven

Verrichtingen

 

Basis

   

Plus

 
    33,00 p.p./p.jaar   66,00 p.p./p.jaar
             
Overleg met werkgever op 1e verzuimdag (tenzij anders afgesproken)        
Een aanspreekpunt, uw eigen verzuimteam
 
       
Gebruik van online verzuimsysteem        
       + online dossiervorming        
       + managementinformatie        
Verwerken ziek/herstelmelding        
Doormelding verzekeraar (na overleg met werkgever)        
Signalering regressituaties        
Signalering bedrijfsongevallen        
Reminder verplichte activiteiten Wet Verbetering Poortwachter        
Versturen 42e weeks melding aan UWV   15,00      
Voorbereiding Melding “vangnetters” aan UWV   30,00      
Voorbereiding Eerstejaarsevaluatieformulier   50,00      
Voorbereiding concept Aanvraag Deskundigenoordeel werkgever (excl. kosten UWV)   95,00      
Telefonische controle   23,00      
Telefonische controle geen gehoor   16,00      
Telefonisch of schriftelijk overleg over verzuimdossier   25,00 p. 15min    
             

Verzuimcontrole

           
Huisbezoek door lekencontroleur incl. terugkoppeling   80,00     80,00  
Huisbezoek door lekencontroleur incl. terugkoppeling (’s avonds of in het weekeinde)   110,00     110,00  
             

Verzuim medisch administratief

           
Uitnodiging en planning spreekuur   21,00     21,00   
Uitnodiging en planning spreekuur actueel oordeel   21,00      21,00  
No show spreekuur bedrijfsarts
 
  85,00     85,00  
Probleemanalyse + concept PVA (incl. spreekuur bedrijfsarts)   150,00     150,00  
Bijstelling probleemanalyse + concept Bijstelling PVA (incl. spreekuur bedrijfsarts)   150,00     150,00  
Functionele Mogelijkheden Lijst = FML (incl. spreekuur bedrijfsarts)   150,00     150,00  
Bijstelling probleemanalyse + FML (incl. spreekuur bedrijfsarts)   225,00     225,00  
Actueel Oordeel (incl. spreekuur bedrijfsarts)   225,00     225,00  
Opvragen informatie (bij curatieve sector, excl. factuur behandelaar)   40,00  p. 15min   40,00   p. 15min
Beoordelen informatie (curatieve sector)   40,00  p. 15min   40,00   p. 15min
Opmaken Medisch dossier t.b.v. UWV   55,00     55,00  
             

Ondersteuning deskundigen

           
Case-management   25,00 p. 15min   25,00   p. 15min
Consultancy op het gebied van P&O en/of Sociale Zekerheid   110,00  p.uur   110,00  p. uur
Reistijd   15,00  p. 15min   15,00  p. 15min
Kilometervergoeding   0,35  per km.   0,35  per km.
Arbeidskundige rapportage   Offerte op aanvraag   Offerte op aanvraag
Werkplekonderzoek   Offerte op aanvraag   Offerte op aanvraag
Uitvoeren RI&E   Offerte op aanvraag   Offerte op aanvraag
Re├»ntegratie 2e spoor   Offerte op aanvraag   Offerte op aanvraag
Diverse medische keuringen   Offerte op aanvraag   Offerte op aanvraag
Mediation   Offerte op aanvraag   Offerte op aanvraag