Personeel en organisatie

U beschikt als ondernemer niet altijd over (voldoende) capaciteit en/of kennis om alle personeelszaken adequaat te kunnen behandelen. Voor u is het makkelijker uw (personeels)zaken geheel of gedeeltelijk via één loket te kunnen regelen. Juist daarom is Gezond Ondernemen in het leven geroepen.

Een onafhankelijk adviesbureau die de ondernemer maar ook brancheorganisaties via één aanspreekpunt van alle gemakken voorziet op het gebied van verzuim, preventie & reïntegratie, arbodienstverlening, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Zeg maar de P&O-plus; taken. Kortom: het ultieme gemak voor een ondernemer.

Voorbeelden van terreinen waar wij ons dagelijks mee bezig houden zijn ontslagzaken, CAO-zaken, arbeidsrecht, contracten, etc.