Preventie & reïntegratie

Wie het ziekteverzuim in zijn bedrijf goed in de hand heeft, kan zich veel ergernis en kosten besparen. Dat vraagt wel om een zorgvuldige en vooral systematische aanpak. Een aanpak die is gebaseerd op vier punten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

  • Het voorkomen van verzuim
  • De begeleiding van zieke werknemers
  • Het beperken van financiële risico’s
  • De terugkeer van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces

Reïntegratie is erop gericht de zieke werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. Heel vroeg in het ziektetraject moeten de mogelijkheden van reïntegratie worden onderzocht. Bijvoorbeeld door een gericht interventieprogramma, aangepaste werkzaamheden, herplaatsing, etc. Gezond Ondernemen beschikt over een uitgebreid netwerk met diverse organisaties die voor een snelle reïntegratie zorgen en/of kunnen bijdragen in de financiering.

Wij leveren een compleet en samenhangend pakket van verzuimdiensten, afgestemd op de specifieke facetten van het ziekteverzuim in uw onderneming. Bij ons aanbod aan oplossingen kan worden geput uit een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van interventie (het gaat om de bevordering van het herstel van de individuele werknemers), reïntegratie (het voorkomen van (lang) verzuim) en preventie (voorkoming van het ziekteverzuim).

Een effectief verzuimbeleid, gericht op een structurele oplossing van de dieperliggende verzuimoorzaken, leidt tot grote besparingen. Gezond Ondernemen levert u via één loket een structurele totaaloplossing met als doel het verlagen van de verzuimkosten en voorkomen van WIA-instroom.
Een goed werkend arbo- en (ziekte)verzuimbeleid, toegespitst op uw onderneming, betekent voor de ondernemer geld besparen, draagt bij in de zekerheid van continuïteit van het bedrijf en tot tevreden en gemotiveerd (nieuw) personeel.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij dit alles samen met u inventariseren om te komen tot een oplossing die bij u past!